สพฐ.จับมือ สจล.พัฒนากลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค

(5 พฤษภาคม 2560) กระทรวงศึกษาธิการ นางสุจิตรา พัฒนะภูมิ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในพิธีแถลงความร่วมมือทางวิชาการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค (โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย) และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง(อ่านต่อ)

Advertisements