คลิปคณะครู นักเรียนในพื้นที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ร่วมให้ข้อคิดเห็นการกำหนดคุณลักษณะ โต๊ะเก้าอี้พระราชทาน

(๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐) นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้พระราชทาน เพื่อกำหนดลักษณะโต๊ะเก้าอี้พระราชทานที่มีความมั่นคง แข็งแรงทนทาน สวยงามและสมพระเกียรติกับที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯทรงพระราชทาน โดยมีคณะครูนักเรียนร่วมร่วมให้ข้อคิดเห็นการกำหนดคุณลักษณะโต๊ะเก้าอี้พระราชทานในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุม อาคาร สพฐ. ๔ ชั้น ๒ กระทรวงศึกษาธิการ อ่านเพิ่มเติม คลิปคณะครู นักเรียนในพื้นที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ร่วมให้ข้อคิดเห็นการกำหนดคุณลักษณะ โต๊ะเก้าอี้พระราชทาน

Advertisements