รายการปฏิรูปการศึกษา 21 เม.ย.2560 – สวท.เพชรบุรี

เชิญชมการถ่ายทอดสด รายการปฏิรูปการศึกษา 21 เม.ย.2560 – สวท.เพชรบุรี ดำเนินรายการโดย คุณทินกร กล่ำทอง (ยาย)
ตอนโครงการพระราชดําริฝนหลวง โดยนายแทนไทย พลหาร หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงหัวหิน

Advertisements