คลิปรองเลขาธิการ กพฐ.ตรวจเยี่ยมกิจกรรมการสอบรับนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

Advertisements

รองเลขาธิการ กพฐ.ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

นางสุจิตรา พัฒนะภูมิ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วยผู้บริหาร สพฐ.ตรวจเยี่มสนามสอยเข้าเรียนต่อของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยและรับฟังปัญหาในการรับสมัครสอบพร้อมทั้งให้กำลังใจแก่ผู้บริหารและบุคลากรของสถาศึกษาโดยทางโรงเรียนรับนักเรียนเพื่อเข้าเรียนต่อจำนวน 400 คนแบ่งออกเป็น 1.นักเรียนในเขตบริการที่ใช้คะแนนจากการทำข้อสอบและใช้คะแนน O-NET จำนวน962.นักเรียนจับฉลาก32 คน 3.นักเรียนทั่วไปที่ใช้คะแนนจากการทำข้อสอบและใช้คะแนน O-NET จำนวน192 คน 4.นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ 25คน5.นักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ 55คน สำหรับนักเรียนที่สอบในวันที่1 เมษายน2560 จะประกาศผลและรายงานตัวในวันที่ 5 เมษายน 2560(ดูภาพทั้งหมด)