เลขาธิการ กพฐ.เปิดการประชุมสัมมนาทางวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559

สมาคมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(ประเทศไทย)
นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธารเปิดการประชุมสัมมนาทางวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559สมาคมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(ประเทศไทย) ณ หอประชุมคุรุสภา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เขตดุสิต กรุงเทพมหานครพร้อมทั้งได้บรรยายพิเศษ และมอบนโยบายการปฏิบัติหน้าที่ สำหรับการจัดการประชุมในครั้งนี้มัวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผุ็เข้าร่วมการประชุมสัมมนาฯมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ในความเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการทำงานในเขตฯอีกทั้งยังสามารถเชื่อมโยงกรอบความคิดการบริหารเขตพื้นที่การศึกษา(อ่านต่อ)
…ชมกมล หาพันนา ปชส.สพป.กทม.ภาพ/ข่าว

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s