เลขาธิการ กพฐ.เปิดการประชุมสัมมนาทางวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559

สมาคมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(ประเทศไทย)
นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธารเปิดการประชุมสัมมนาทางวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559สมาคมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(ประเทศไทย) ณ หอประชุมคุรุสภา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เขตดุสิต กรุงเทพมหานครพร้อมทั้งได้บรรยายพิเศษ และมอบนโยบายการปฏิบัติหน้าที่ สำหรับการจัดการประชุมในครั้งนี้มัวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผุ็เข้าร่วมการประชุมสัมมนาฯมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ในความเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการทำงานในเขตฯอีกทั้งยังสามารถเชื่อมโยงกรอบความคิดการบริหารเขตพื้นที่การศึกษา(อ่านต่อ)
…ชมกมล หาพันนา ปชส.สพป.กทม.ภาพ/ข่าว

Advertisements

เลขาธิการ กพฐ.ร่วมงานเปิดค่าย “เยาวชน…รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ณ มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

วันที่ 15 มีนาคม 2560ฯพณฯ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ประธานกรรมการมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เปิดโครงการค่าย “เยาวชน…รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” รุ่นที่ 1โดยมีนายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการ กพฐ. กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ได้มี ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา เลขาธิการมูลนิธิฯ นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผอ.สำนักสิ่งแวดล้อม กทม. ผู้บริหาร สพฐ. และรอง ผอ.สำนักการศึกษา กทม. ร่วมพิธีฯ(อ่านต่อ)