รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดการประชุมผู้อำนวยการผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การ

1นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดการประชุมผู้อำนวยการผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศโดยได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร สำหรับการจัดงานการประชุมในครั้งนี้จัดเพื่อพื่อรับฟังและทำความเข้าใจถึงแนวทางในการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อให้การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยในงานนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.นราพร จันทร์โอชา เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง “PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” และร่วมทำ Workshop การแก้ไขปัญหาการศึกษาและการบริหารงาน(ดูภาพ1)(ดูภาพ2)

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s