รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดการประชุมผู้อำนวยการผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การ

1นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดการประชุมผู้อำนวยการผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศโดยได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร สำหรับการจัดงานการประชุมในครั้งนี้จัดเพื่อพื่อรับฟังและทำความเข้าใจถึงแนวทางในการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อให้การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยในงานนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.นราพร จันทร์โอชา เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง “PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” และร่วมทำ Workshop การแก้ไขปัญหาการศึกษาและการบริหารงาน(ดูภาพ1)(ดูภาพ2)

Advertisements