เปิดตัวคู่มือการศึกษาเพื่อการพัฒนาทักษะชีวิต เพื่อการพัฒนาทักษะสำหรับเยาวชนที่เป็นหัวใจของการพัฒนาทางด้านการศึกษา สังคม และเศรษฐกิจ

img_6025(30 มกราคม 2560) ดร. พีระ รัตนวิจิตร ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ที่ปรึกษา สพฐ.) เป็นประธานเปิดตัวคู่มือการศึกษาเพื่อการพัฒนาทักษะชีวิต เพื่อการพัฒนาทักษะสำหรับเยาวชนที่เป็นหัวใจของการพัฒนาทางด้านการศึกษา สังคม และเศรษฐกิจ โดยมี นางวารารี เทตัน รองผู้แทนองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย นางเนียม เดอ เลารี ผู้อำนวยการองค์การไรท์ ทู เพลย์ ประเทศไทย พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม ของทุกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศทั้ง 225 เขต และครูต้นแบบที่ได้รับโล่รางวัลอีก 42 คน รวมผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการทั้งสิ้นกว่า 300 คน ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ กทม(อ่านต่อ)

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s