สพฐ. จับมือ สสส. “ยกย่องเชิดชู 284 ครูดีไม่มีอบายมุข” ส่งเสริมครูทั่วประเทศเป็นแบบอย่าง..สร้างความรัก เสริมความรู้ สู่ความดีงาม เพื่อปกป้องเยาวชนของชาติอย่างยั่งยืน

11วันที่ 9 มกราคม 2560 นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธาน ในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “ครูดีไม่มีอบายมุข” เนื่องในวันครู ครั้งที่ 6 และพิธีมอบป้ายประกาศเกียรติคุณแก่โรงเรียนดีไม่มีอบายมุขครั้งที่ 1 ประจำปีพุทธศักราช 2560 ณ ห้องประชุมบุณยเกตุ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพฯ  (อ่านต่อ)

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s