เลขาธิการ กพฐ.ร่วมแถลงข่าวผลการประเมินโครงการ TIMSS 2015 และPISA 2015 ณ ห้องประชุม5ชั้น1 อาคารสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

img_1305_resizeนายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)ร่วมแถลงข่าวผลการประเมินโครงการ TIMSS 2015 และPISA 2015 โดยมีนายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในงานแถลงข่าว สำหรับแนวผลการประเมิน PISA 2015สรุปใจความว่า พบว่าประเทศไทยมีคะแนนเฉลี่ยด้านวิทยาศาสตร์ 421 คะแนน(ค่าเฉลี่ย OECD 439 คะแนน)การอ่าน 409 คะแนน(ค่าเฉลี่ย OECD 439 คะแนน)และคณิตศาสตร์ 415 คะแนน(ค่าเฉลี่ย OECD 490 คะแนน)ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับPISA2012 ด้านการอ่านและวิทยาศาสตร์มีคะแนนลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ส่วนด้านคณิตศาสตร์มีคะแนนลดลงอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ จึงถือว่าคะแนนด้านคณิตศาสตร์ไม่เปลี่ยนแปลงจากรอบการประเมินที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม เมื่อวิเคราะห์แนวโมการเปลี่ยนแปลงของคะแนนในภาพรวมตั้งแต่การประเมินรอบแรกจนถึงปัจจุบัน พบว่า ผลการประเมินด้านวิทยาศาสตร์และคริตศาสตร์ของไทยไม่เปลี่ยแปลง ส่วนผลการประเมินด้านการอ่านมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง(ดูภาพ)

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s