กพฐ. เป็นประธานรับมอบทุน จากกรรมการมูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย และกรรมการผู้จัดการบริษัทมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย

img_1828นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานรับมอบทุน พรอ้มดว้ย นายสมเกียรติสรรคพงษ์  ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน  นางสาววัลลา เรือนไชยวงศ์ผู้อำนวยการสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน  และข้าราชการใน สพฐ. จากกรรมการมูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย และกรรมการผู้จัดการบริษัทมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย มร.โอซามุ โคชิ เพื่อเป็นกองทุนโครงการอาหารกลางวัน ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา ที่ขาดแคลนและอยู่ในเขตพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร  จำนวน 30 โรงเรียน โรงเรียนละ 10,000 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 300,000 บาท ณ หอ้งประชุมสพฐ. อาคาร.1 กระทรวงศึกษาธิการ

สุชาติภาพข่าว

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s