พิธีเปิดห้องเรียนกีฬา “สร้างฝันเด็กไทยให้ก้าวไกล สู่ กีฬามืออาชีพ”

13975440_1051840404912216_4800191930265645684_oกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ส่งเสริม สนับสนุน ให้เยาวชนที่มีความเป็นเลิศด้านกีฬาในแต่ละภูมิภาค โดยประยุกต์ใช้รูปแบบแผนการจัดการเรียนรู้ห้องเรียนกีฬา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่กระทรวงศึกษาธิการได้ออกแบบไว้ เพื่อมุ่งเน้นพัฒนาร่างการให้สามารถแข่งขันกับนักกีฬาต่างประเทศโดยใช้วิทยาศาสตร์การกีฬา และการโภชนาการจากศักยภาพและความพร้อมของสถาบันการพลศึกษาเพื่อเป็นการสานฝันให้นักกีฬาไทยสู่กีฬาสากล(อ่านต่อ)

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s