ศธ. ขับเคลื่อน “การประชาสัมพันธ์การปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค”

13002591_983692971726960_6906781435374398260_oศธ. ขับเคลื่อน “การประชาสัมพันธ์การปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค” (21 เมษายน 2559) นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานการประชุมสัมมนาวิชาการการประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค” โดยมีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต จำนวน 1,188 และผู้แทนองค์กรเครือข่ายครู ชมรม สมาคม สมาพันธ์ครู และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา จำนวน 29 คน รวมทั้งสิ้น 1,217 คน เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการและเหตุผลของการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค และให้ความร่วมมือในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา ไปในทิศทางเดียวกัน และให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญ กำลังใจที่ดีสามารถปฏิบัติงานตามตำแหน่งหน้าที่และมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กทม.(อ่านต่อ)

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s