เลขาธิการ กพฐ. รับมอบทุนสนับสนุนการก่อสร้างบ้านพักครูเพื่อพัฒนาชีวิต

12970696_532452493582062_1868164286_o(5 เมษายน 2559) นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานรับมอบทุนสนับสนุนการก่อสร้างบ้านพักครู โครงการ “พัฒนาคุณภาพชีวิตครู” จากมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ร่วมมือกับศูนย์ส่งเสริมและสนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวง และโครงการตามพระราชดำริ สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนงบประมาณ เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างบ้านพักครู ให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนบ้านพักครู ในพื้นที่ห่างไกล ให้ครูที่ประจำอยู่ตามโรงเรียนมีอาคารอยู่อาศัยที่เป็นสัดส่วน และมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุม 1 อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 2กระทรวงศึกษาธิการ(อ่านต่อ)

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s