ดร.พะโยม ชิณวงศ์ รองเลขาธิการ กพฐ. ติดตามโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยและโรงเรียนเบญจมราชาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์

12901490_965809266848664_3843614959902848340_oดร.พะโยม ชิณวงศ์ รองเลขาธิการ กพฐ. ติดตามโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยและโรงเรียนเบญจมราชาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยในช่วงเช้า ดร.พะโยม ชิณวงศ์ รองเลขาธิการ กพฐ.ได้เดินทางไปยัง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเพื่อรับฟังราบงานการจัดการสอบเข้า ม.1และให้โอวาทแกนักเรียนที่มาสอบจากนั้นได้ทักทายผู้คุยกับผู้ปกครองที่มาคอยเด็กนักเรียน จาดนั้นได้เดินตรวจความเรียบร้อยของสถานที่สอบ ต่อจากนั้นในช่วงสาย ดร.พะโยม ชิณวงศ์ รองเลขาธิการ กพฐได้เดินทางไปยังโรงเรียนเบญจมราชาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ สำหรับการติดตามการรับนักเรียนสพฐ. ติดตามการรับนักเรียน ปี 2559 ยึดหลักโปร่งใส ตรวจสอบได้ (26 มีนาคม 2559) นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) พร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามติดตามการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ปีการศึกษา 2559 โดยคณะที่ 1 นำโดยนายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการ กพฐ. ติดตามโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยและโรงเรียนสตรีวิทยา คณะที่ 2 นำโดย ดร. สุเทพ ชิตยวงษ์ รองเลขาธิการ กพฐ. ติดตามโรงเรียนหอวังและโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย คณะที่ 3 นำโดย ดร.พะโยม ชิณวงศ์ รองเลขาธิการ กพฐ. ติดตามโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยและโรงเรียนเบญจมราชาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขาธิการ กพฐ. เปิดเผยว่า สพฐ. ได้ดำเนินการรับสมัครนักเรียนระดับ ม. 1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2559 โดยระดับชั้น ม.1 รับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไปเมื่อวันที่ 20 – 24 มี.ค. 2559 สอบคัดเลือก 26 มี.ค. 2559 ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 2 เม.ย. 2559 จับฉลากและรายงานตัว วันที่ 3 เม.ย. และมอบตัววันที่ 9 เม.ย. 2559 พร้อมกันทั่วประเทศ(อ่านต่อ)

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s