สพฐ.จัดอบรมสร้าเสริมความรู้ความเข้าใจระบบการควบคุมภายใน ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์

IMG_0041ดร.พะโยม ชินวงศ์ รองเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานเปิดงานประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภานใน ประจำปี 2559 ซึ่งจัดโดย สำนักอำนวยการ สพฐ. โดยมีผูเข้าร่วมประชุมเป็นผู้รับผิดชอบระบบควบคุมภายในของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและของ สพฐ.ที่ยังมีความจำเป็นต้องเรียนรู้ในระบบควบคุมภายในเพิ่มเติม รวม 195คน สำหรับการประชุมมีจุดประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในระบบควบคุมภายใน เพื่อให้ระบบควบคุมภายในในหน่วยงานมีระบบเข็มแข็งและเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน ซี่งรวมไปถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันการผิดพลาดความเสียหายหรือการทุจริตในหน่วยงาน และเพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี การจัดประชุมได้จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ (ดูภาพ)

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s