สพฐ.จัดงาน มอบโล่รางวัลแก่โรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ ณ โรงแรมปริ้นพาเลช กทม.

IMG_7902(11 มกราคม 2558)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดัจัดงาน มอบโล่รางวัลแก่โรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ โดยมีนายอนุสรณ์ ฟูเจริญ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ (ผช.รมต.ศธ.) เป็นประธานการมอบโล่รางวัลแก่โรงเรียนที่ได้รับรางวัลสุดยอดโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ. 2558 ระดับประเทศ จำนวน 16 โรงเรียนและรางวัลดีเด่นโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ. 2558 ระดับภูมิภาค จำนวน 64 โรงเรียน ณ โรงแรมปริ้นพาเลช กทม. ผช.รมต.ศธ. กล่าวว่า การมอบโล่รางวัลในครั้งนี้เพื่อยกย่องและประกาศเกียรติคุณโรงเรียน ขนาดเล็กที่มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ที่ประสบผลการสำเร็จในการพัฒนา โรงเรียนแบบมีส่วนร่วมของชุมชน เป็นการส่งเสริมขวัญกำลังใจให้แก่โรงเรียนขนาดเล็กที่ปฏิบัติงาน
ได้ประสบผลสำเร็จ เป็นที่ประจักษ์ และสามารถเป็นต้นแบบการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก(อ่านต่อ)

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s