ตัวแทนสภานักเรียนนำเสนอแนวทางการแก้ไข5ปัญหาหลักของสังคมให้แก่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกาษาธิการ

11จากการที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดประชุมสัมมนาสภานักเรียนระดับประเทศ ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 6-10 มกราคม 2559 ณ เดอะไพน์ รีสอร์ท จังหวัดปทุมธานี โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาเป็นตัวแทนสภานักเรียน จากโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และโรงเรียนที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนากิจกรรมสภานักเรียนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 43 โรงเรียน เป็นนักเรียนโรงเรียนละ 2 คน ครูที่ปรึกษา 1คน รวมทั้งสิ้น 129 คน โดยจัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2559  และจัดประชุมสภานักเรียนเพื่อสรุปข้อคิดเห็นและแนวทางการแก้ไขปัญหาสังคมเพี่อที่นำเสนอ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกาษาธิการ (พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ) โดยในวันที่ 9 มกราคม 2559 ณ ห้องราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ ตัวแทนสภานักเรียนได้นำเสนอข้อคิดเห็นในการแก้ไขปัญหาสังคม จำนวน 5 ประเด็น ดังนี้(อ่านต่อ)

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s