โครงการสร้างบัาน ๘๙ หลัง “คืนความสุขสู่ลูก สพฐ.” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

3 - Copyนายโยธิน มูลกำบิล ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนายการุณ สกุลประดิษฐ์ คณะผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต2 ร่วมพิธีปิดโครงการสร้างบัาน ๘๙ หลัง “คืนความสุขสู่ลูก สพฐ.” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ และพิธีเปิดรณรงค์การเยี่ยมบ้าน “สพฐ.” เยี่ยมบ้านครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ ปรับเวลาเรียน เปลี่ยนวิธีรู้ สู่การเยี่ยมบ้าน เชื่อมประสานผู้ปกครอง ณ โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์(อ่านต่อ)

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s