รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนนำร่องภาษาอังกฤษ

IMG_2211นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนนำร่องภาษาอังกฤษ ณ โรงเรียนวัดรางบัว กทม.
รมช.ศธ. กล่าวว่าว่า จากนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการยกระดับมาตรฐานวิชาภาษาอังกฤษ ขณะนี้ได้มีความคืบหน้าโดยความร่วมมือของศูนย์จิตวิทยาการศึกษา มูลนิธิยุวสถิรคุณ
และ Enconcept E-Academy ทำการพัฒนาหลักสูตร Echo Hybrid เพื่อช่วยยกระดับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในทุกทักษะให้เทียบเท่านานาชาติ โดยนักเรียนสามารถเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านแอปพลิเคชั่น MyEcho บนสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตระบบแอนดรอยด์ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่สมบูรณ์ อีกทั้งส่งเสริมให้เกิดความรักความสามัคคี อันสอดคล้องกับพระราชกระแสฯ เกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว(อ่านต่อ)

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s