บริษัทบ้านปูสนับสนุนเงินช่วยเหลือโรงเรียนชายแดนใต้

12307606_899282560168002_8219312110446993723_oสพฐ.จัดพิธีรับมอบเงินสนับสนุนช่วยเหลือจาก บริษัทบ้านปู จำกัด(มหาชน)เพื่อช่วยเหลือโรงเรียนที่ขาดแคลสื่อการเรียนและได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ บริษัทบ้านปู จำกัด(มหาชน)เป็นหน่วยงานภาคเอกชนที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนช่วยเหลือนักเรียน คุณครู และโรงเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2550ซึ่งมีโรงเรียนที่ได้รับความช่วยเหลือจำนวน82โรงเรียน โดยในปี้2558นี้บริษัทบ้านปู จำกัด(มหาชน)จะได้มอบเงินช่วยเหลือโรงเรียนที่ขาดแคลสื่อการเรียนและได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน10โรงเรียนเป็นเงินทั้งสิ้น 1500000บาท(หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)เพื่อให้โรงเรียนได้นำไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนให้กับนักเรียนต่อไป(ดูภาพ)

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s