รองเลขาธิการ กพฐ.ประชุมหารือกับผู้แทน International Education Services

IMG_1215นายสุเทพ ชิตยวงษ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชุมหารือกับ Mr.Darryl Carter ผู้แทนจาก International Education Services,Department forEducation and Child Development,South Australia โดยมีข้อหารือดังนี้คือ1.การขยายความร่วมมือในการพัฒนาผู้บริหาร ครูและนักเรียนโดยจะได้มีการแลกเปลี่ยน ผู้บริหาร ครูและนักเรียนจากทั้งสองประเทศเพื่อเดินทางแลกเปลี่ยนทางด้านวิชาการ การเรียนการสอน ภาษา วัฒนธรรมและการสร้างเครื่อข่ายโดยการใช้อินเตอร์เน็ต 2.การเทียบโอนหน่วยการเรียนรู้ เพื่อนำไปใช้กับห้องเรียนพิเศษโครงการ การประชุมจัดขึ้น ณ ห้องประชุม สพฐ.5
ชั้น9(ดูภาพ)

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s