สพฐ.จัดประชุมการจัดกิจกรรมตามนโยบาย”ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” กับหน่วยงานและองค์กรต่างๆ

IMG_0215นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการ กพฐ..เป็นประธานการประชุมการจัดกิจกรรมตามนโยบาย”ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ร่วมกับหน่วยงานและองค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้อง
โดยกำหนดแนวทางเบื้องต้นของของกิจกรรม”ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”โดยให้ลดเวลาเรียนภาควิชาการให้ลดลง แต่ต้องไม่กระทบเนื้อหาหลักที่เด็กๆควรเรียนรู้ ซึ่งมีแนวทางการกำหนดกิจกรรม โดยให้สถานศึกษาพิจารณาเลือกแนวทาง การกำหนดกิจกรรมที่สอดคล้องกับบริบทและศักยภาพของสถานศึกษา ดังนี้ 1.โรงเรียนจัดกิจกรรมหลากหลายให้นักเรียนเลือกตามความถนัดความสนใจ รายบุคคลหรือกลุ่ม 2.โรงเรียนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนรายบุคคลหรือรายกลุ่มเสนอกิจกรรม ซึ่งมีครูเป็นที่ปรึกษาพิจารณาดูแลช่วยเหลือ 3.โรงเรียนที่จัดการศึกษาหลายระดับใช้แนวทางที่1ร่วมกับแนวทางที่2 ที่สอดคล้องกับสภาพและบริบทของโรงเรียน และชุมชน การประชุมจัดขึ้น สำหรับกิจกรรมต่างๆที่นักเรียนหรือสถานศึกษาสนใจนั้นจะมีหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมมาให้การสนับสนุน การประชุมจัดขึ้น ณ ห้องประชุม5 ชั้น1 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษา (คลิกดูภาพ)

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s