เลขาธิการ กพฐ.เป็นประธานเปิดงานนมหกรรมดนตรีไทย ประถมกรุงเทพ เฉลิมพระเกียรติฯ

790588นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดงานมหกรรมดนตรีไทย ประถมกรุงเทพเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ซึ่งจัดโดยนางอรฤดี พูลศรี ผอ.สพป.กทม. ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการ และลูกจ้างในสังกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ สนองพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์ทางด้านดนตรีไทย ส่งเสริมความสามารถของนักเรียนและสนับสนุนการเรียนการสอนตามหลักสูตรประถมศึกษา และเพื่อนำรายได้ทูลเกล้าฯ โดยเสด็จพระราชกุศล ตามพระราชอัธยาศัย จัดขึ้นวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ โรงละครแห่งชาติ…(อ่านต่อ)
ชมกมล หาพันนา ปชส.สพป.กทม. และเครือข่าย ปชส.สพป.กทม. ภาพ/ข่าว

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s