เลขาธิการ กพฐ.เป็นประธานเปิดการประชุมการชี้แจงในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ

773536นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ณ โรงแรมปริ๊น พาเลซ กรุงเทพมหานคร เลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า หน่วยงานของรัฐมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการให้บริการประชาชนเนื่องจากปัจจุบันประชาชนผู้มาขอรับบริการจากหน่วยงานของรัฐยังคงพบปัญหาในการให้บริการที่ไม่สะดวกเท่าที่ควร โดยเฉพาะในเรื่องของการขออนุญาตจากทางราชการ ดังนั้น กลุ่มพัฒนาระบบบริการ(กพร.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จึงได้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
พ.ศ.2558 ซึ่งการดำเนินงานที่ผ่านมา(อ่านต่อ)

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s