เลขาธิการ กพฐ.เปิดงานการประชุมสัมมนาโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ ณ โรงแรมทองธาราริเวอร์วิว กรุงเทพมหานคร

763673ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและมอบโล่เกียรติยศ สำหรับโรงเรียนต้นแบบลูกเสือได้คัดเลือกบุคลากรจากโรงเรียนทุกเขตพื้นที่การศึกษา ทั้งผู้บริหาร ครู และนักเรียน ที่ทุมเท เสียสละและพัฒนาให้โรงเรียนเป็นโรงเรียนต้นแบบ การประชุมสัมมนาโรงเรียนต้นแบบลูกเสือมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น161คน การประชุมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-24 มิถุนายน2558 ณ โรงแรมทองธาราริเวอร์วิว กรุงเทพมหานคร(อ่านต่อ)
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s