สพฐ. แถลงข่าวการป้องกันโรคเมอร์ส ในสถานศึกษา

763062นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนายแพทย์โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค แถลงข่าวการป้องกันโรคเมอร์ส ในสถานศึกษา โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ได้วางมาตรการเข้มงวดเรื่องการควบคุมการระบาดของโรคในโรงเรียน เพื่อความไม่ประมาทจึงขอความร่วมมือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.) และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา(สพม.) และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ(สศศ.) ประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาในสังกัดทราบและขอให้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโดยไม่ตื่นตระหนก อีกทั้งเน้นย้ำในการให้ความรู้กับนักเรียนรวมทั้งผู้ปกครองในการป้องกันโรคดังกล่าว โดยสามารถสอบถามรายละเอียดและค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 1422 สายด่วนกรมควบคุมโรค หรือเว็บไซต์ สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข http://beid.ddc.moph.go.th

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s